Over TK Bewindvoering

Samen aan de slag voor een financieel gezond leven voor iedereen

Wie zijn wij?

Bij TK Bewindvoering geloven we dat door samenwerking alles beter wordt. Onze aanpak is grondig, vakkundig en passen we op iedere cliënt aan. Zo ben je verzekerd van een gezonde en veilige financiële administratie. 

Onze bewindvoerders vinden het belangrijk hun cliënten goed te leren kennen en nemen de tijd om je te ondersteunen waar wij kunnen. Tijdens het kennismakingsgesprek, bij jou thuis of op ons kantoor, bespreken we je financiële situatie en hoe wij je kunnen ondersteunen. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken we ook nauw samen met schuldhulpverleners, mentors en andere specialisten op het gebied van budgetbeheer en curatele.

bewindvoering
Wat doet een bewindvoerder?

Taken van een bewindvoerder

De bewindvoerder zorgt voor het bijhouden van een financiële administratie, bewaakt budgetten en betaalt je rekeningen. Zo weet je zeker dat er niet meer geld uitgaat dan er binnenkomt. TK Bewindvoering neemt de volgende zaken uit handen:

Tot de standaard werkzaamheden van TK Bewindvoering behoren:

In overleg met de Rechtbank helpen we ook met nalatenschappen, ontruiming van de woning en begeleiden we bij de aankoop/verkoop van de woning. Je staat er niet alleen voor.

Werkwijze

Stap 1
Kennismaken
Kennismaking en aanvragen beschermingsbewind

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan de telefoon, bij ons op kantoor of bij jou thuis bespreken we jouw wensen. Samen vullen we het aanmeldingsformulier in en vervolgens sturen wij het verzoekschrift naar de Rechtbank. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Stap 2
Rechtbank
Naar de rechtbank

De Kantonrechter zal je uitnodigen om te verschijnen bij de Rechtbank. Wij gaan met je mee. Als de Rechter het bewind heeft uitgesproken en wij de beschikking hebben ontvangen starten wij je dossier op. Vanaf nu kunnen we aan de slag met jouw financiële administratie.

Stap 3
Start beschermingsbewind
Beschermingsbewind opstarten en beheren

Vanaf nu beheren we jouw financiën en openen we een beheer- en leefgeldrekening. Met de beheerrekening doet jouw bewindvoerder alle betalingen. Van de leefgeldrekening doe je boodschappen en dagelijkse uitgaven. Alle financiële post gaat ook direct naar je bewindvoerder. Je krijgt toegang tot een persoonlijke online pagina waar je 24/7 inzicht hebt in je financiële situatie. Dat geeft rust en overzicht.

Stap 4
Jaarlijkse verantwoording
Jaarlijkse verantwoording van uw bewindvoerder

Ieder jaar legt je bewindvoerder verantwoording af aan jou en de Kantonrechter om te bepalen of de inkomsten en uitgaven goed beheerd zijn. Samen bespreken we dit rapport en na jouw akkoord wordt het doorgestuurd naar de Rechtbank ter goedkeuring.

Belangrijke informatie

Het is mogelijk dat je schulden hebt. TK Bewindvoering begeleidt en beheert de aanvraag van de schuldhulpverlening bij de plaatselijke gemeente. Bewindvoering over jouw financiën is de eerste stap. Wanneer het budget is gestabiliseerd, start de aanvraag voor schuldhulpverlening (SHV) en eventueel MSNP.

Je kunt je aanmelden bij TK Bewindvoering via het aanmeldformulier op deze website. Na jouw aanmelding plannen we een afspraak in voor een intakegesprek bij ons op kantoor of bij jou thuis.