Wie zijn mensen onder beschermingsbewind?

Beschermingsbewind

Een stijging is zichtbaar in de mensen onder beschermingsbewind, maar waarom vindt die stijging plaats? En wie zijn deze mensen? Maar ook, kun je deze mensen helpen? We geven je antwoord op al deze vragen in deze blog!

Op 1 januari 2014 al passeerde de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Mensen konden nu onder beschermingsbewind komen door geldverkwisting of problematische schulden. Daarvoor gebeurde het ook al, maar nu was er een wetswijziging voor. Onverantwoord je geld uitgeven is geldverkwisting, maar iedereen verkwist in meer of mindere mate weleens geld, dus wie bepaalt dat of het problematisch is? Een rechter geeft hier uitsluitsel over en kan ook een bewindvoerder aanwijzen. Dit kunnen drie partijen zijn: een familielid, de partner of een professioneel bewindvoerder, zoals TK Bewindvoering.

Van 2010-2014 is het aantal mensen onder professioneel bewind sterk gestegen. De samenleving en met name de gemeenten dragen hier de lasten voor, want zij vergoeden namelijk de kosten voor bijzonder bewind.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wilde daarom antwoord op de volgende drie vragen:
1. Waarom krijgt men beschermingsbewind en wie zijn deze mensen?
2. Waarom steeg het aantal zo sterk in 2010-2014?
3. Kun je financiële zelfredzaamheid vergroten en hoe doe je dat?

Waarom krijgt men beschermingsbewind en wie zijn deze mensen?

Het onderzoek werd uitgevoerd op mensen die onder bewind stonden tussen 2010 en 2014. De bevindingen waren als volgt:
· Het percentage man steeg van 56% in 2010, naar 69% in 2014
· Alleenstaand met kinderen: 50%
· Alleenstaande moeder met kinderen: 20%
· Mensen met een verstandelijke beperking: 40%
· 16% jongeren (25 jaar of jonger)
· Bijstandsuitkering: 35%

Het doel van beschermingsbewind is financiële orde en stabiliteit creëren. Een aantal redenen om beschermingsbewind aan te vragen zijn dan ook:

· Geen of weinig financiële vaardigheden
· Veel stress en spanning door de financiële situatie
· Het wegwerken van problematische schulden

Gelukkig is bij 95% van de mensen onder beschermingsbewind het mogelijk om financiële stabiliteit te realiseren.

Waarom steeg het aantal van 2010-2014?

In 2010-2014 was er een mondiale economische crisis aan de gang. Vooral mannen werden hierdoor geraakt. Daarnaast werd de samenleving een stuk ingewikkelder. Denk hierbij aan het achterop raken van mensen met weinig digitale skills. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen kan dat problemen opleveren, als je de toeslagen niet bijstelt op tijd moet je alles terugbetalen. Met alle gevolgen van dien. Verder maakten jongeren vooral schulden met dure telefoonabonnementen of spullen op afbetaling.

Kun je financiële zelfredzaamheid vergroten en hoe doe je dat?

Dat is mogelijk, maar niet voor iedereen! Alleen als men de nodige skills kan aanleren, weinig andere grote problemen heeft, er genoeg motivatie aanwezig is en steun door de omgeving. Daarnaast moet de reden voor de schulden een levensgebeurtenis zijn, zoals het verlies van een baan. Er blijft dus maar een kleine groep over, waar de bewindvoerder tijd in kan steken om ze verder te helpen. Hulp kan daarbij ingeschakeld worden van de gemeentelijke hulpverlening of maatschappelijk werk.

Een aantal adviezen om financiële zelfredzaamheid te vergroten:

· Meer overzicht vanuit gemeente voor beschikbare hulpmiddelen op gebied van schuldhulpverlening.
· Aandacht voor budgetonderwijs en budgetcoaching.
· Vergroten van samenwerking tussen bewindvoerders en schuldhulpverleners.
· Hulpmiddelen beschikbaar stellen of ontwikkelen voor bewindvoerders.

Ter overdenking

Een onderzoek van bijna tien jaar geleden doet ons nog de nodige lessen leren. Als men terugkijkt op de afgelopen tien jaar is er bijvoorbeeld weinig winst behaald op het gebied van onderwijs. Begin dus bij de bron en leer jonge kinderen al financieel geletterd te worden! Ben jij zelf of ken jij iemand met geldproblemen, dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met TK Bewindvoering. Wij vinden het belangrijk om jou te leren kennen en komen daarom graag eens langs voor een intakegesprek.

Relevante artikelen