Kan een bewindvoerder toegang krijgen tot medische gegevens?

medische gegevens toegang

Iemand die onder bewind staat, geeft de bewindvoerder controle over en een kijk in zijn administratie en geldzaken. Om de schulden te beheersen, moet de bewindvoerder jouw

correspondentie goed begrijpen en inzicht krijgen. Veel rekeningen, facturen, boetes etc. worden per post bezorgd. De bewindvoerder heeft het recht om jouw post te openen.

Op de websites van GGz Centraal en Bureau Wsnp staan ​​beperkingen beschreven van wat een bewindvoerder wel of niet kan zien. Zo vindt GGz Centraal dat men alleen mag beslissen over materiële zaken, niet hoe ze behandeld worden. Daarom mogen beheerders bijvoorbeeld geen medische dossiers inzien. Bureau Wsnp stelt verder dat bewindvoerders alle e-mails over boedels of schuldeisers kunnen openen. Als op de brief duidelijk staat dat het om gevoelige inhoud gaat (bijvoorbeeld familie of arts), mag de bewindvoerder de brief volgens Bureau Wsnp niet zomaar openen.

Kortom, er zijn beperkingen op wat een bewindvoerder wel of niet mag zien. Het is dus belangrijk om te weten wat voor soort informatie jij met je bewindvoerder deelt. Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met TK Bewindvoering.

Uitspraak rechtbank

In sommige gevallen hebben bewindvoerders echter wel het recht om medische gegevens te controleren en zo bepaalde e-mails te openen. De rechtbank Overijssel oordeelde hierover in december 2019. Aanleiding is een rechtszaak tussen de cliënt en de bewindvoerder. De bewindvoerder wilde inzicht krijgen in de medische gegevens van de betrokkene ter onderbouwing van de aanvraag voor ontheffing van de sollicitatieplicht. Maar de betrokkene vindt dat de beheerder geen recht heeft op inzage of verwerking van de gegevens.

De bewindvoerder wierp tegen dat de vrijstelling van de verplichting om te solliciteren alleen, vanwege medische gronden, gerechtvaardigd kan worden als de redenen daarvoor op basis van medische documentatie kunnen worden onderbouwd.

Uitzonderingen op de AVG

Medische gegevens behoren tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / bijzondere persoonsgegevens. Artikel 9, lid 2, onder f AVG stelt dat medische gegevens kunnen worden ingezien als deze “noodzakelijk zijn voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of voor het optreden van een rechtbank binnen zijn rechtsgebied”.

Volgens de rechtbank hebben bewindvoerders recht op inzage in bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, bij bewijs van ontheffing van de verplichting om te werken of te solliciteren. Het houdt ook een inspanningsverplichting in als iemand onder bewind zit, wat inhoudt dat iemand betaald werk moet doen om schuldeisers te kunnen terugbetalen. Daarom moet de verplichting om te worden vrijgesteld van werk of om te solliciteren goed worden aangetoond en kan het soms voorkomen dat bewindvoerders toegang krijgen tot medische gegevens. Bewindvoerders kunnen dus gegevens inzien en verwerken omdat het volgens de rechtbank “noodzakelijk is om rechtsvorderingen te onderbouwen”.

Toch niet zomaar vrije toegang

Dus in sommige gevallen, mogen bewindvoerders wel medische gegevens inzien. Alleen als de gegevens echt nodig zijn voor een specifieke toepassing. Bewindvoerders kunnen dus niet zomaar bij jouw medische gegevens. Als je een uitzondering wilt aanvragen, bijvoorbeeld om wegens medische redenen niet te kunnen werken of om niet te solliciteren voor een functie verplichting, kunnen jouw medische gegevens toch nodig zijn om de uitzondering te onderbouwen. Daarom is het voordelig om toegang te kunnen bieden tot jouw medische gegevens, omdat je met dit bewijs niet verplicht bent om alsnog te voldoen aan arbeids- of sollicitatieverplichtingen. Bewindvoerders mogen jouw medische gegevens echter niet alleen inzien of verwerken zonder de benodigde medische certificering.

Relevante artikelen