Jong en niet meer in staat om je rekeningen te betalen?

financiele problemen bij jongeren

Een financieel probleem dat overkomt de beste. Helaas, zien we de afgelopen jaren een trend dat steeds meer jongeren in de problemen komen. Een dure laptop of smartphone en een zware studieschuld: dat zijn de grootste kostenposten voor jongeren. Ze hebben meestal weinig idee van de kostenposten.

Steeds meer jongeren

Vanaf 18 jaar hebben we ineens veel (financiële) verantwoordelijkheid. Plots heb je zelf geld en kun je je eigen beslissingen nemen. Deze onafhankelijkheid heeft pluspunten, maar ook enkele minpunten. Bijvoorbeeld, hoe zit het met de zorgverzekering? Het zou waarschijnlijk geen kwaad kunnen om wat meer studieleningen toe te voegen. De Schuldenmonitor van het Bureau Kredietregistratie (BKR) laat een stijging van 70% zien van jongeren onder de 24 jaar met schulden over de afgelopen vijf jaar (2015-2019). Een op de zeven mensen in Nederland met betalingsproblemen is jonger dan 30 jaar. Daarnaast, neemt het BKR geen studieschuld mee in de berekeningen. Dus de daadwerkelijk getallen kunnen nog veel hoger zijn.

Oorzaak van schulden

Problemen met financiën kunnen vele oorzaken hebben. Sommige jongeren worstelen thuis met weinig financiële opvoeding. Terwijl andere jongeren weer moeite hebben met het sparen en inschatten van toekomstige uitgaven. Bovendien zijn jongeren over het algemeen gevoeliger voor reclame, verleiding en groepsdruk. Daarnaast, zorgt schaamte vaak voor uitstel en lang wachten voordat jongeren pas alarm slaan, wat het probleem alleen maar groter maakt.

Ook is de Covid-19-crisis nog niet verwerkt in de schuldenmonitor van BKR, maar men verwacht dat jongeren er flink onder zullen lijden. Zo werken jongeren vaak parttime of hebben een bijbaantje in horeca of verkoop. Door de corona maatregelen is hun inkomen weggevallen. Studenten die op kamers wonen, kunnen zich niet goed meer redden en kampen met veel te hoge huurkosten en lenen dan vaak wat extra of gaan hun kamer uit. Wanneer studenten besluiten meer te lenen, loopt automatisch de studieschuld op tot erg hoge bedragen. Onder jongeren loert dus het gevaar van problematische schulden. Financiële problemen kunnen zich op veel diverse manieren voordoen. Voorbeelden van schuldproblemen zijn:

  • Overbestedingsschulden, d.w.z. meer uitgeven dan er binnenkomt;
  • Aanpassingsschulden, dit zijn schulden die voorkomen wanneer iemand 18 jaar wordt en nu zelf voor zijn of haar financiën moet zorgen;
  • Onwetendheid en vermijden van schulden, die optreedt wanneer jonge mensen niet de kennis hebben wat ze moeten doen en geen hulp zoeken (bijvoorbeeld verzekeringen, uitkeringen, enz.);
  • Compensatieschulden, deze schulden ontstaan ​​als gevolg van het uitgeven van geld aan zaken als alcohol en drugs;
  • Overlevingsschulden, dit ontstaat uit het voortvloeien van het groeiende aantal rekeningen, zoals aanmaningen voor niet-betaling van boetes;
  • Informele schulden, deze komen vaak voort uit het lenen van geld van familie of vrienden. Als zodanig zijn deze verplichtingen meestal minder zichtbaar.

Het gevolg van opstapelende schulden

Schulden hebben veel negatieve gevolgen. Het opstapelen van rekeningen zorgt bijvoorbeeld vaak voor veel stress. Bovendien presteren studenten, die schulden hebben, slechter op school. Dit komt doordat ze meer stress, vermoeidheid (van bijv. het werk) of een gebrek aan concentratie hebben. Schulden vormen ook een obstakel voor het opbouwen van de toekomst. Elk ontvangen salaris wordt direct besteed, zodat er weinig over is voor later. Hierdoor komen grote stappen als het aanschaffen van een huis niet ter sprake.  

Wat kan je doen?

Schaamte leidt er vaak toe dat financiële problemen te laat aan het licht komen. Volgens Debt Monitor zit slechts 5% van de mensen die hun betalingen niet nakomen in het schuldbemiddeling proces. Het is belangrijk om financiële zaken te bespreken. Overleg met iemand wat de oplossing is. Maak een overzicht om bijvoorbeeld te kijken of je betalingsregelingen kunt treffen met jouw schuldeisers zodat jouw schuld niet onnodig oploopt door incassokosten. Lukt het je niet zelf? Overweeg dan om professionele hulp te zoeken.

Relevante artikelen