Nieuwe wet voor zorg en dwang

nieuwe wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 heeft de overheid een nieuwe wet aangenomen, genaamd zorg en dwang. Deze wet vervangt de Wet BOPZ. De zorg- en dwang wet zal meer aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling van de patiënt/cliënt. Het gaat hier om dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan leven en thuis kan blijven wonen. 

Bij TK Bewindvoering werken we op eenzelfde begrijpelijke en transparante manier, we kijken naar wat de cliënt allemaal zelf kan doen en wat hij of zij daarbij precies nodig heeft. Het streven hiervan is de zelfstandigheid van de zorgbehoevende te vergroten. Bovendien is deze nieuwe aangenomen wet bedoeld om cliënten te betrekken. Bijvoorbeeld een grotere deelname aan de besluitvorming over reguliere zorg. Daarmee kunnen partijen eerder alternatieven vinden, zodat onvrijwillige zorg minder snel moet worden toegepast. Het vinden van een goede balans hierin is de uitdaging voor TK Bewindvoering.Voor extra informatie over deze wetswijziging verwijzen wij naar de KNMG informatiepagina.

Relevante artikelen