Wat houdt onder bewind staan eigenlijk in?

onder bewind staan

Helaas is het aantal mensen dat onder bewind staat en in de schulden zit de afgelopen jaren toegenomen. Maar wat is onder bewind staan en helpt het wel? Simpel gezegd betekent iemand “onder bewind stellen” dat een andere individu (bewindvoerder) alle beslissingen op financieel gebied voor jou gaat nemen. Dit kan zeer nuttig zijn voor personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een verslaving.

Onder bewind staan, wat is dat?

“Onder bewind” staan betekent dat een beheerder, ook wel bewindvoerder genoemd, alle beslissingen op financieel gebied neemt voor één persoon. De persoon hoeft zich dan niet druk te maken over rekeningen, nota’s of andere financiële problemen. In situaties waarin iemand zijn of haar financiële situatie niet meer begrijpt, is het vaak nodig om iemand onder beheer te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld komen door door een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bewindvoering is vergelijkbaar met mentorschap, echter nemen mentoren alleen beslissingen op persoonlijk niveau.

De bewindvoerder wordt benoemd door een kantonrechter en is onafhankelijk. In principe kan je zelf een beheerder of bewindvoerder aanvragen. Het is belangrijk om hier goed over na te denken, aangezien dit een ingrijpende maatregel is. Bij bewindvoering worden namelijk alle financiële beslissingen uit je handen genomen, dus je kan niet zomaar geld uitgeven of een lening aangaan zonder toestemming van jouw bewindvoerder. Rekeningen worden ook betaald door de beheerder.

Het is ook mogelijk, in sommige gevallen dat de controle of het beheer over iemand tijdelijk is. Maar in de meeste andere gevallen duurt het bewind proces langer. Cliënten die onder bewind staan hebben over het algemeen vaak (veel) schulden of problemen met financiën en komen daar zelf niet meer uit. De kantonrechter bepaalt dat het niet meer passend is voor de cliënt om zelfstandig keuzes te nemen op financieel gebied, omdat dit vaak leidt tot meer schulden. Bewindvoerders zoeken vervolgens naar structurele oplossingen voor de geld- en schuldproblemen.

Helpt het om iemand onder bewind te stellen?

Als je onder bewind staat, ontvang je hulp voor je financiën en kan ze zo weer op orde krijgen. Vaak stelt jouw bewindvoerder een vast maandelijks budget voor je op dat je zelf kan besteden. In sommige gevallen kan je ook hulp krijgen bij het afbetalen van je schuld. Dan neemt een instantie de schuld over en dan moet je die terugbetalen. In deze structuur komen mensen die een bewindvoerder hebben, echter niet verder in de problemen. In andere situaties worden bewindvoerders gebruikt om administratieve taken uit te voeren, zoals het betalen van nota’s. Het is ook belangrijk dat bewindvoerders plannen maken voor de toekomst. Met een goede planning kan men doelen stellen om ervoor te zorgen dat degene die onder bewind staat in de toekomst weer zelfstandig kan functioneren. Onder bewind staan ​​is een harde maatregel, maar het is zeer behulpzaam voor veel mensen met schulden.

Wanneer kom je onder bewind?

Mensen die onder bewind worden geplaatst, hebben vaak lange tijd schulden en komen daar niet meer uit. Hierdoor is het niet verstandig om ze meer eigen financiële keuzes te laten maken, omdat dit vaak volgt tot nog veel meer geldproblemen en schulden. Wanneer een bewindvoerder in het plaatje komt, biedt dit vaak structureel hulp voor het financiële probleem.

Onder bewind staan op een vrijwillige wijze

Zoals eerder vermeld is bewindvoering, of onder bewind staan, een zeer ingrijpende maatregel. Dit is omdat de cliënt alle financiële keuzes niet zelf kan nemen. In enkele gevallen kun je ervoor kiezen om bewind vrijwillig te aanvaarden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je geldproblemen hebt, een grote schuld hebt en zelf alarm slaat. Het doel van bewindvoering is dat de geldzaken weer in balans komen. Gedurende de bewindsperiode, zetten bewindvoerders in op structurele oplossingen voor het schuldenprobleem.

De voordelen van bewindvoering:

  • Hulp bij grip krijgen financiën.
  • Wanneer iemand onder bewind staat, kijken de bewindvoerder en de betrokkene samen naar een duurzame oplossing voor de financiële problemen.

Relevante artikelen