Wat is een bewindvoerder?

wat is bewindvoerder

Soms kan het zo zijn dat je door een bepaalde situatie grip verliest op jouw financiën. Dit kan door bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte of een echtscheiding. Zulke gebeurtenissen brengen je in de schulden, waar je steeds moeilijker uit komt. Een wijze oplossing kan zijn om financiële hulp te zoeken en dan kom je al snel terecht bij een bewindvoerder. 

Bewindvoerders helpen je de controle over jouw financiële zaken terug te krijgen en zorgen ervoor dat schulden (in grote lijnen) worden geherstructureerd wanneer er moeilijke schulden voorkomen. De bewindvoerder brengt waar nodig ook financiële kennis mee, waardoor er in de toekomst geen externe hulp meer is vereist.

Hoe krijg je een bewindvoerder?

De formele aanstelling van beschermingsbewindvoerder gebeurt via de rechtbank en de rechter. Hiervoor zijn de volgende documenten nodig; een aanvraagformulier, een akkoordverklaring en een verklaring van voorbereiding. De aanvraagprocedure kan eenvoudig worden gestart via TK Bewindvoering. Wij bieden alle documenten en aanvraagformulieren en ondersteunen graag mee in het proces.

Zodra TK Bewindvoering de aanvraag ontvangt, gaan we aan de slag. Er zal voor de betrokkene een vaste bewindvoerder worden benoemd, die voor alle vragen verantwoordelijk is en de taken op zich neemt zoals het onderhouden van de dossiers.

Nadat een bewindvoerder is aangesteld, worden verschillende rekeningen opgezet:

  • beheerrekening; 
  • leefgeldrekening;
  • spaarrekening.

De beheerrekening wordt gebruikt als betaalrekening. Dit is de bron van alle inkomsten, maar betaalt ook vaste lasten. Het geld staat op een live-geldrekening waar je vrij over kunt beschikken. Met een spaarrekening kun je, indien mogelijk, een bepaald bedrag storten. Zowel beheer- als spaarrekening staan ​​onder toezicht van de bewindvoerder. 

Taken bewindvoerder

Mensen kiezen voor een bewindvoerder om de administratie en de geldzaken zo goed mogelijk te regelen. Bij het starten van bewindvoering wordt een checklist gemaakt met alle items die onder bewind/beheer vallen. De rechtbank/kantonrechter krijgt een kopie van deze checklist.

Op deze manier, krijgt men een totaaloverzicht van alle financiële cijfers, activa en passiva. Met alle volledige informatie kan de bewindvoerder vervolgens de rekeningen gaan betalen, zover het kan. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat de rekeningen in de toekomst op tijd worden betaald, zodat de kosten niet onnodig hoog worden. Bewindvoerders hebben meestal ook goede relaties met organisaties of instanties waaraan een betrokkene geld schuldig is. Indien nodig, kunnen bewindvoerders eenvoudig betalingsregelingen treffen.

Naast het betalen van rekeningen, zorgt de bewindvoerder voor het verbeteren van de inkomsten van de cliënt. Zo heeft de cliënt mogelijk recht op bepaalde toeslagen. Denk aan zorg- of huurtoeslag, een uitkering of een persoonsgebonden budget (PGB). Bij het aanvragen van deze toeslagen, kan de bewindvoerder helpen en/of kan ook controleren of je mogelijk te veel betaald voor bepaalde kosten, zoals belastingen.

De specifieke verantwoordelijkheden van de bewindvoerder kunnen duidelijk worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Dit omvat ook de verwachtingen die de bewindvoerder van de cliënt heeft.

Bewindvoering stopzetten

De bewindvoerder stelt jaarlijks een ‘rekening en verantwoording’ op voor de rechter, dit is een financiële rapportage om verantwoording af te leggen. Dit is een totaalbeeld van alle kosten, inkomsten, schulden en vorderingen.

Bewindvoering eindigt vaak simpelweg in dat de overeengekomen termijn is afgelopen. Het is echter ook mogelijk dat de cliënt nu onafhankelijk genoeg is om zijn of haar eigen geldzaken te regelen. Bij beëindiging maakt de bewindvoerder een eindrapportage. Dit is in principe hetzelfde als de jaarlijkse rapportage; een overzicht van alle inkomsten, kosten, vorderingen en schulden over de afgelopen periode. De eindafrekening en verantwoordelijkheden worden overgegeven naar de cliënt, die moet hiermee nog akkoord gaan. Het bewind proces heeft als doel dat de betrokkene weer op de been is en hopelijk in de nabije toekomst geen hulp meer nodig heeft.

Relevante artikelen